Privacyverklaring (GDPR)

Privacyverklaring KWS

Deze Privacyverklaring gaat uit van:
KWS vzw, met maatschappelijke zetel te Linkhout, Kambergen 23, hierna genoemd KWS.
KWS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op info@kwslinkhout.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KWS verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen. Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken wij uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Van onze leden die jonger zijn dan 16 jaar, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens mits toestemming van ouders of voogd.

Om de kwaliteit van uw persoonsgegevens te garanderen, verkiezen we deze informatie te verzamelen via eID. Bij het uitlezen van de gegevens op uw eID zullen we niet meer gegevens dan hierboven vermeld uitgelezen worden. Wanneer u toch bezwaren heeft voor het uitlezen van de eID moeten de gegevens nog steeds manueel ingevoerd worden in het systeem.

 

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen contacteren omtrent onze werking en onze activiteiten. Bovendien hebben we deze gegevens nodig voor de aansluiting en formaliteiten bij de KBVB. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming.

 

Bewaartermijn

KWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Derden

KWS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze sportieve werking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. KWS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KWS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kan hiervoor een mail sturen naar info@kwslinkhout.be

 

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen.
Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve te sturen naar :

 

Privacy Commissie – Commission for the Protection of Privacy
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Email: commission@privacycommission.be

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken