Opleidingsvisie VFV

  • De opleidingsvisie van de Federale Trainersschool (FTS) is het vertrekpunt:
    –  al sinds 2000 ontwikkeld, gedoceerd, geëvalueerd en bijgestuurd.
    –  getest in de praktijk tijdens de trainingen in de topsportschool en met de nationale jeugdploegen.
  • Deze visie werd naar alle KBVB-projecten uitgebreid en wordt in de meeste Belgische clubs toegepast. Het eindproduct heeft een breed draagvlak aangezien er overleg en feedback van de clubs, de jeugdopleiders, de lesgevers, enz…was.

Lees hier de volledige Opleidingsvisie van het VFV 2015-2016