Alcohol

Gezondheid is een begrip dat door ons hoog in het vaandel wordt gedragen. Vandaar dat we jullie via deze weg willen laten weten dat we rond het thema “alcohol” actief meewerken aan een constructief beleid binnen onze club.

Het is immers geweten dat alcohol en andere psycho-affectieve middelen zoals nicotine, cannabis,….een negatieve invloed hebben op sportprestaties en de gezondheid in het algemeen. Om een constructief beleid te kunnen voeren, hebben we besloten om samen te werken met het VAD (vereniging voor alcohol-en drugsproblemen) en het CAD (centrum ter preventie van alcohol-en drugsproblemen). We zijn ervan overtuigd dat hun expertise en kennis hierbij zeker zullen helpen. Zo zullen onze trainers en afgevaardigden op regelmatige basis uitleg krijgen rond dit thema. Ook onze barmedewerkers zullen een opleiding krijgen door medewerkers van het CAD.

Ook de BOB-campagne willen we nog even beklemtonen. Het moest maar eens jouw kind zijn dat het slachtoffer wordt van rijden onder invloed… .

Graag willen we in de toekomst ook professionele gastsprekers uitnodigen om hun kennis met ons te delen.

Op deze manier hopen we te kunnen bouwen aan een sportieve, gezellige en warme club waar iedereen zich goed voelt en zo voor de volle 100% zijn hobby kan uitoefenen.

 

 

 

Bekijk zeker de site van het CAD www.sportwijs.be

Een gezellige dag op de club? Is er al iemand Bob? Ontdek hier al je mogelijkheden om te “Bobben”:
http://ikbob.be/nl/hoe-bobben/particulieren/

Benieuwd of jij een echte “maat” bent? Doe de quiz:
http://www.joetz.be/projecten/project/Pages/Ken-je-maat.aspx