Missie & Visie

VISIE

 • Het aanbieden van voetbal(plezier) aan al zijn spelers waardoor elke speler zijn/haar persoonlijke droom kan waarmaken en zijn/haar favoriete sport kan beoefenen op zijn/haar eigen niveau
 • Het aanbieden van de beste jeugdopleiding in de regio, die zo veel mogelijk leidt naar eigen opgeleide spelers in de 1ste ploeg
 • Het aanbieden van een algemene opvoeding die garandeert dat jeugdspelers kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij met zijn geldende normen en waarden
 • Het samenstellen van een opleidingsteam dat de voorgaande doelstellingen in een (h)echt teamverband kan dragen en uitdragen.
  Teamwork is een onmisbare factor in een succesvolle opleiding.
 • De individuele ontwikkeling van de speler staat centraal en beoogt een ontwikkeling om te kunnen functioneren als individu in een teamsport. Elke speler moet de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Hierdoor zal hij reeds heel vroeg een lifestyle moeten aanmeten waarin zelfverantwoordelijkheid een sleutelrol speelt.
 • Absolute prioriteit voor studie geven
 • Elke speler moet kunnen spelen en trainen in een team waarin hij ingegeven door zijn kwaliteiten thuishoort.
 • Iedere speler, ook hij die de A-kern niet haalt, moet een warm en positief gevoel overhouden aan zijn verblijf in onze rangen
 • Winnen als basisattitude hanteren, maar het leerproces, plezier en kameraadschap moet primeren
 • Een succesvolle opleiding aanbieden via continuïteit en teamwork

 

MISSIE

SPORTIEF

 • Kinderen uit de regio een gezond en plezant alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, waarin bovendien de sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.
 • Kinderen opleiden tot volwassen voetballers m.a.w. hen geduldig klaarstomen (op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak) voor het volwassen voetbal.
 • De talentrijke spelers laten doorstromen naar ons eigen 1ste elftal of naar het hoogst mogelijke nationale niveau.
 • Werken volgens een duidelijk omschreven visie, waarin verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal wordt nagestreefd.
 • Uitgroeien tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met gediplomeerde jeugdopleiders, die in ideale omstandigheden kunnen werken.
 • De ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen door deze op een sociaal en pedagogisch verantwoorde manier te begeleiden.
  Waarden als “fair play”, gelijkheid, doorzettingsvermogen, …

ZAKELIJK

 • Financieel gezond zijn en blijven.
 • Een sterke organisatiestructuur, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vrijwilligheid, transparantie in taken, … naar voorbeeld van professionele clubs.
 • Een reputatie ontwikkelen van “familiale club” door het aantrekken van mensen en spelers uit de regio.
 • Uitbouwen van een accommodatie, die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werk- en leeromgeving biedt.
 • Een eerste elftal creëren met eigen jeugdspelers.

Bekijk ook de volgende documenten:

Ontwikkeling van het kind als jeugdvoetballer

Pedagogische principes KBVB

Opleidingsplan WS Linkhout