Panathloncharter

Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport

Alle kinderen hebben het recht om:

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Namens KWS Linkhout
Het hoofdbestuur, het jeugdbestuur, de jeugdtrainers

Download de Panathonverklaring

Pedagogische principes KBVBGedragscode ouders en supporters

De tien geboden van de Fair Play

Charter antiracisme

Gedragscode ouders en supporters